En del i att öka skogens värde

Köper och förmedlar timmer, massaved, energived och grot

Långsiktiga relationer

Med snart två decenniers erfarenhet av virkesaffärer i Småland och Sörmland
finns en kunskap och ett gediget kontaktnät där du som skogsägare får del av. En livskraftig förbrukande industri och ett ökat värde på skogen har alltid gått hand i hand. Genom att hitta rätt köpare för varje sortiment, ökar värdet på skogsförsäljningen. En vilja att skapa en nöjd leverantör och en nöjd köpare är viktigt i en långsiktig relation.


Om oss

Hemvisten för Sälleteg Skog är Småland och en gård öster om Vetlanda.
Mattias är utbildad Skogsingenjör vid Gammelkroppa Skogsskola i Värmland. Han har under 16 år varit anställd på ett sågverk i Småland, med skogsinköp, varav de sista 10 åren som Råvaruchef. Samarbetet har fortsatt och Ingarp är numera en kund till Sälleteg Skog. Att se möjligheter i olika transportlösningar och att se varje industris unika behov, är alltid en utmaning som är spännande. Det är glädjen i att få hjälpa till att ändra de invanda köp- och försäljningsmönstren som är den stora drivkraften för Sälleteg Skog.

Hela kedjan i Sörmland

I Sörmland har Sälleteg Skog byggt upp ett kontaktnät av duktiga entreprenörer och åkerier.  Sedan länge finns det ett samarbete på slutavverkning med HBIM från Marsjö Gård utanför Vingåker. HBIM har maskingrupper för både klen och grov slutavverkning. Sälleteg Skog håller i hela kedjan från avverkning till att sortimenten är inmätta på industri.

Kontakta oss

Adress

SÄLLETEG SKOG

Sällehägnad 3

574 54 HOLSBYBRUNN

E-post
Telefon